Ürünler

MAKINE DOĞALGAZ DÖNÜŞÜMLERİ

wa

Mevcutta kızgın yağ veya kızgın buhar ile çalışmakta olan bir çok tekstil makinesi son yıllarda doğalgazlı sisteme dönüştürülmektedir.

Doğalgaz enerjisi ile çalışmakta olan sistemler hem maliyet hem de çevresel açıdan bir çok avantaj sağlamaktadır.

4 brülöre kadar yapılan revizyonlarda sistem kontrolü her brülör için ayrı ayrı olacak şekilde Oransal Sıcaklık Kontrol cihazları ile gerçekleştirilmektedir.

4 ve üzeri brülöre sahip olacak makinelerde kontrol sisteminde revizyona gidilmekte ve kontrol sisteminde PLC kontrollü sistem tercih edilebilmektedir.

EnglishTurkish